Đề xuất hạn ngạch thuế quan nhập thuốc lá nguyên liệu năm 2024 trên 70 nghìn tấn

| 3-10-2023, 14:42 | Thị trường 24h

Đề xuất hạn ngạch thuế quan nhập thuốc lá nguyên liệu năm 2024 trên 70 nghìn tấn

(Ảnh minh họa)


Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2024. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) năm 2024 là 71.835 tấn.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện phân giao theo phương thức quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho các thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) có xu hướng tăng dần theo các năm. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023 là 68.414 tấn, năm 2022 là 65.156 tấn, năm 2021 là 62.053 tấn.


Hà Giang
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm