Ban hành Thông tư hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2021

| 28-06-2021, 15:32 | Thị trường 24h

Ban hành Thông tư hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2021


Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan (HNTQ) nhập khẩu đường năm 2021.

Theo đó, các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện, cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 đều được tham gia đấu giá.

Lượng HNTQ nhập khẩu đường đấu giá thí điểm năm 2021 là 108.000 tấn. Quy định loại đường nhập khẩu theo HNTQ có mã HS 1701. 

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm HNTQ nhập khẩu đường năm 2021 để điều hành việc đấu giá. Sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng HNTQ nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.


Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2021 đến ngày 31/12/2021.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm