Đầu tư thêm hạng mục cho sân bay Thọ Xuân, Chu Lai theo phương thức PPP

| 2-10-2023, 15:52 | Thị trường 24h

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có văn bản liên quan đến định hướng hoàn thiện đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác các cảng hàng không tại địa phương. Văn bản này ban hành và được gửi đến UBND các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Lâm Đồng.

Đầu tư thêm hạng mục cho sân bay Thọ Xuân, Chu Lai theo phương thức PPP

Ảnh minh hoạ.


Theo đó, Bộ GTVT đã báo cáo Thường trực Chính phủ đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không để xem xét, cho ý kiến làm cơ sở hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị trong thời gian tới. 

Trong đó, các nội dung vướng mắc cần tháo gỡ về cơ sở pháp lý khi huy động nguồn vốn xã hội đầu tư, khai thác cảng hàng không đã được tổng hợp và đề xuất giải pháp chung tại Đề án làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong quá trình cấp có thẩm quyền xem xét Đề án định hướng chung, UBND các tỉnh có thể chủ động tiếp tục hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không tại địa phương trong đó tập trung nghiên cứu phương án, quy mô đầu tư theo tính chất, điều kiện phát triển và quy hoạch của từng cảng hàng không. 

Đối với cảng hàng không Thọ Xuân, Chu Lai, theo Bộ GTVT quy hoạch các cảng hàng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã bố trí thêm đường cất hạ cánh thứ hai bên cạnh đường cất hạ cánh hiện hữu do Bộ Quốc phòng quản lý để bảo đảm hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động bay của quân sự. 

Như vậy quy hoạch khu hàng không dân dụng và đường cất hạ cánh, đường lăn mới cơ bản tách biệt về đất đai và hoạt động với các công trình do Bộ Quốc phòng quản lý. Vì vậy có thể tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án theo hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư theo PPP hoặc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV thành lập doanh nghiệp cổ phần cảng hàng không mới đóng vai trò là nhà khai thác cảng hàng không, trong đó ACV nắm cổ phần chi phối.

Đối với các công trình đường cất hạ cánh, đường lăn hiện hữu do Bộ Quốc phòng quản lý, nếu cần nâng cấp, cải tạo để bảo đảm hoạt động khai thác thì ưu tiên sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Trường hợp nguồn vốn nhà nước không bảo đảm thì nghiên cứu, đầu tư kết hợp với khu hàng không dân dụng theo phương thức PPP, trong đó đầu tư đường cất hạ cánh, đường lăn theo loại hợp đồng BTO. 


Thành Nam
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm