Doanh nghiệp gỗ than bị chậm hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế nói gì?

| 9-08-2023, 16:33 | Thị trường 24h

Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) Lê Thị Duyên Hải cho biết, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ, Tổng cục Thuế có những văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT, phải xác minh các nguồn gốc gỗ mua vào. Đây là một bước cần thiết để góp phần cùng các doanh nghiệp và các đầu mối thu gom thực hiện đúng yêu cầu về công tác kê khai để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước ngay từ khâu đầu vào.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã ban hành 9.990 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn 71.825 tỷ đồng đã góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp quay vòng nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trước khi tiến hành các biện pháp xác minh, cơ quan thuế các cấp thực hiện phân tích rủi ro đối với các doanh nghiệp bán hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ. Theo đó, trong việc xác định rõ nguồn gốc gỗ, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế phân tích, đánh giá hồ sơ theo từng lô hàng để lựa chọn lô hàng có dấu hiệu bất thường thực hiện kiểm tra, xác minh chọn mẫu.

Theo thông tin báo cáo từ Cục Thuế, sau khi xác minh hồ sơ đến đối tượng là các hộ trồng rừng, cơ quan thuế đã phát hiện trường hợp có những hộ cá nhân có tên trong hồ sơ kê khai nhưng thực tế lại không được giao đất rừng, không bán gỗ cho các đầu mối thu gom hoặc doanh nghiệp thương mại.

Với những doanh nghiệp có các dấu hiệu rủi ro, ngành Thuế đã triển khai rà soát toàn bộ các hoạt động mua bán hàng hóa để đảm bảo mua bán hàng hóa có thật hay không thông qua việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tránh những rủi ro thất thoát ngân sách của nhà nước.

Doanh nghiệp gỗ than bị chậm hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế nói gì?

(Ảnh minh họa)


Liên quan đến thông tin, cơ quan thuế đưa tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ vào diện rủi ro và thực hiện “kiểm tra trước, hoàn thuế sau”, Tổng cục Thuế khẳng định thông tin trên không đúng.

Đối với các doanh nghiệp thuộc ngành gỗ, theo bà Lê Thị Duyên Hải, chỉ có một số doanh nghiệp phản ánh chậm muộn hồ sơ hoàn thuế, không phải tất cả các doanh nghiệp gỗ. Có rất nhiều doanh nghiệp gỗ được hoàn thuế trước trong 6 ngày và đang được ngành Thuế giải quyết theo phương thức: ‘hoàn trước, kiểm sau’.

Đối với những doanh nghiệp có phản ánh việc chậm hoàn thuế, cơ quan thuế hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguồn gốc hàng hóa mua vào và trong hồ sơ kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp này còn chưa giải trình được hoạt động mua bán một cách minh bạch. Không phải toàn bộ doanh nghiệp ngành gỗ là rủi ro cao về thuế.

Về kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ từ năm 2022 đến nay, theo số liệu tổng hợp báo cáo nhanh, các Cục Thuế địa phương đã tiếp nhận 5.213 hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Trong đó, số hồ sơ cơ quan thuế đã giải quyết hoàn là 4.888 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 93,7% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp ngành gỗ, cơ quan thuế xác định 548 hồ sơ liên quan đến các doanh nghiệp trung gian. Kết quả là đã phát hiện 72 hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT có kê khai hóa đơn của 264 doanh nghiệp trung gian bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm dừng hoạt động. Do vậy, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an.

Đáng chú ý là qua rà soát thông tin dữ liệu tổng thể của toàn ngành Thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gỗ thì có đến hơn 7.600 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm dừng hoạt động. Đây là những dấu hiệu rủi ro đối với công tác quản lý thuế.

Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ của 9 doanh nghiệp trực tiếp đề nghị hoàn thuế GTGT mặt hàng gỗ và sản phẩm làm từ gỗ, dăm gỗ, viên nén gỗ sang cơ quan Công an để phối hợp điều tra, xác minh (không kể các doanh nghiệp trung gian bán hàng cho doanh nghiệp hoàn thuế nêu trên), nguyên nhân do doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hoá đơn khống để hoàn thuế, doanh nghiệp mua hàng của doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế…

Đối với đề nghị của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nên đưa doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ ra khỏi danh sách rủi ro cũng như chuyển thuế suất của mặt hàng gỗ rừng trồng sang không chịu thuế. Về kiến nghị này, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính và đưa vào nghiên cứu, đánh giá tác động đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu mặt hàng này để có căn cứ báo cáo Quốc hội, Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi trước khi thực hiện sửa Luật Thuế GTGT trong thời gian tới.

Theo quy định của pháp luật về thuế thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế trên cơ sở xem xét xử lý thủ tục hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế lập và gửi đến cơ quan thuế theo nguyên tắc “tự khai, tự chịu trách nhiệm”.

Như vậy, không có nghĩa là cơ quan thuế chịu trách nhiệm thay cho người nộp thuế về tính chính xác, trung thực của hồ sơ hoàn thuế cũng như nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Do đó, sau khi hoàn, hồ sơ hoàn thuế vẫn thuộc đối tượng thanh tra của cơ quan thuế cũng như thuộc đối tượng thanh tra, điều tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng.


An Nhiên
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm