Sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Cao su Việt Nam tại một số địa phương

| 4-08-2023, 14:08 | Thị trường 24h

Cụ thể, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo quyết định, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 2 cơ sở nhà, đất của Công ty tại tỉnh Quảng Ngãi, với tổng diện tích đất là 5.639m2, tổng diện tích xây dựng nhà là 732 m2 và tổng diện tích sàn sử dụng nhà là 732m2.

Sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Cao su Việt Nam tại một số địa phương

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đã được phê duyệt phương án sắp xếp xử lý nhà, đất.


Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng quyết định phê duyệt phương án để Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 12 cơ sở nhà, đất của Công ty tại Quảng Trị với tổng diện tích đất là 135.107 m2, tổng diện tích xây dựng nhà là 15.042,55m2 và tổng diện tích sàn sử dụng nhà là 16.772,55m2

Tại Bình Thuận, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại xử lý các cơ sở nhà, đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 6 cơ sở nhà, đất của Công ty tại Bình Thuận với tổng diện tích là 165.285,6m2, tổng diện tích xây dựng nhà là 25.902m2 và tổng diện tích sàn sử dụng nhà là 26.988,95m2.

Tại Kon Tum, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại xử lý các cơ sở nhà, đất do Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 14 cơ sở nhà, đất của Công ty tại Kon Tum với tổng diện tích đất là 203.138,9m2, tổng diện tích xây dựng nhà là 17.438,7m2 và tổng diện tích sàn sử dụng nhà là 22.807,3m2.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của 2 đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh: giữ lại tiếp tục sử dụng 17 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất là 212.493,9m2, tổng diện tích xây dựng nhà là 15.526,14m2 và tổng diện tích sàn sử dụng nhà là 15.951,74m2.

Tại Đắk Nông, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quyết định Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 1 cơ sở nhà đất của công ty tại Đắk Nông với tổng diện tích đất là 18.000 m2, tổng diện tích xây dựng nhà là 479,56m2 và tổng diện tích sàn sử dụng nhà là 479,56m2.

Tại Quảng Nam, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của 2 đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam: giữ lại tiếp tục sử dụng 11 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất là 162.689,73m2, tổng diện tích xây dựng nhà là 12.871,17 m2 và tổng diện tích sàn sử dụng nhà là 14.710,03m2.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước chịu trách nhiệm phối hợp với Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo Hội đồng thành viên các Công ty TNHH MTV Cao su các tỉnh, thành phố trên quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất theo đúng mục đích sử dụng được giao và các quy định hiện hành của pháp luật, liên hệ các cơ quan chức năng của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định.


Tuấn Kiệt
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm