Bắc Giang: Tất cả dự án đầu tư được HĐND tỉnh giám sát đều có sai phạm, hạn chế

| 20-07-2023, 15:16 | Thị trường 24h

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị công bố kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện 5 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

5 dự án được giám sát là: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và hồ điều hoà phường Đa Mai (TP Bắc Giang); nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 292 (huyện Lạng Giang); Khu đô thị mới Ninh Khánh, thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên); xây dựng cụm cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF (huyện Lục Ngạn); Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Yên Lư (huyện Yên Dũng).

Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang, sau khi giám sát, cả 5/5 dự án nêu trên đều đã tồn tại những bất cập, thiếu sót. Cụ thể: 

Tại dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và hồ điều hòa phường Đa Mai (TP Bắc Giang) do UBND phường Đa Mai làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án nhằm xác định chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật để khớp nối với các khu dân cư lân cận. Tổng mức đầu tư 99,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của địa phương.

Tại thời điểm giám sát, các hạng mục đã hoàn thành 100% khối lượng gồm: San nền, thoát nước mưa, thoát nước thải, kênh thoát nước, nạo vét kè hồ điều hòa, lắp đặt thiết bị.

Tuy nhiên, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang phát hiện việc công tác khảo sát, lập quy hoạch chi tiết chưa bảo đảm dẫn đến chồng lấn lên một phần đất của dự án khác. Việc lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán của dự án còn một số thiếu sót nên qua kiểm toán phải giảm trừ hàng trăm triệu đồng. Trách nhiệm thuộc về đơn vị tư vấn lập dự án và đơn vị thẩm định dự án là Sở Xây dựng. Ngoài ra, nhà thầu đã thi công trên diện tích 0,28ha khi chưa được chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất.

Bắc Giang: Tất cả dự án đầu tư được HĐND tỉnh giám sát đều có sai phạm, hạn chế

Bất động sản Capella bị xử phạt 130 triệu đồng vì thi công không phép tại dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).


Tại dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 292 trên địa bàn huyện Lạng Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Tại thời điểm giám sát, giá trị dự án BT hoàn thành ước đạt 120,4 tỷ đồng/165,8 tỷ đồng, đạt 72,6% giá trị dự án BT (riêng phần xây lắp hoàn thành ước đạt 97,75%). 

HĐND tỉnh Bắc Giang chỉ ra rằng công tác chuẩn bị đầu tư của dự án chậm, kéo dài hơn 2 năm. Khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán còn sai sót. Việc tính toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa sát. Công tác bồi thường GPMB của dự án không bảo đảm tiến độ dẫn đến dự án thực hiện chậm 17 tháng so với tiến độ đề ra.

Đối với dự án Khu đô thị mới Ninh Khánh, thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên) có diện tích 9,86ha theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, công tác lập quy hoạch chi tiết dự án còn hạn chế, phải điều chỉnh quy hoạch. Khâu bồi thường GPMB của dự án không căn cứ vào bản đồ địa chính chính quy dẫn đến làm tăng chi phí bồi thường. Trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB có một số nội dung chưa đúng quy định. Nhà đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án với diện tích hơn 97.000m2 khi dự án chưa được giao đất, chưa cấp giấy phép xây dựng.

Đối với Dự án cụm cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF (huyện Lục Ngạn), qua giám sát cho thấy, công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB của dự án chưa bảo đảm theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tiến độ đưa đất vào sử dụng rất chậm, phải xin gia hạn 2 lần do chưa đầu tư nhà máy sản xuất gỗ MDF.

Nhà đầu tư chưa huy động nguồn vốn theo quy định dẫn đến dự án thực hiện chậm tiến độ, phải gia hạn. Nhà đầu tư chưa thực hiện đầy đủ, đúng mục tiêu, quy mô dự án. Trách nhiệm thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Lục Ngạn. Đặc biệt, nhà đầu tư đưa vào hoạt động nhà máy cơ khí khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Kết quả giám sát dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Yên Lư (huyện Yên Dũng) cho thấy, nhà đầu tư thi công công trình trên phần diện tích chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện Yên Dũng đã giải phóng mặt bằng được 137,22/377ha và được UBND tỉnh cho chuyển mục đích và giao đất (đợt 1, 2), với diện tích 58,3ha. Tuy nhiên, quá trình tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND huyện Yên Dũng còn hạn chế, thiếu sót.

Từ những sai phạm, hạn chế nêu trên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp và UBND các huyện: Lục Ngạn, Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang và TP Bắc Giang rút kinh nghiệm và sớm khắc phục những hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư dự án xây dựng cụm cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết trong quá trình đầu tư.

HĐND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Xây dựng nâng cao chất lượng trong tham mưu, đề xuất giúp UBND tỉnh thực hiện tốt việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước… Ban Quản lý các Khu công nghiệp rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại mà Đoàn giám sát đã chỉ ra trong hoạt động quản lý thuộc trách nhiệm của Ban. UBND các huyện, TP và chủ đầu tư thực hiện nghiêm các kiến nghị đã nêu tại các báo cáo giám sát của các dự án.


An Tú
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm