Chấm dứt chuyển nhượng dự án Sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt

| 7-07-2023, 20:50 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chấm dứt chủ trương Công ty TNHH đầu tư Hàn Việt chuyển nhượng tài sản trên đất tại dự án đầu tư “Sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt” cho Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đà Lạt Fairy.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả rà soát việc thực hiện chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của Công ty TNHH đầu tư Hàn Việt cho Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đà Lạt Fairy tại dự án “Sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt”  thuộc địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Chấm dứt chuyển nhượng dự án Sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt

Lâm Đồng chấm dứt chuyển nhượng tài sản dự án Sân golf, khu nghỉ dưỡng Đà Lạt.


Đồng thời, từ kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đà Lạt Fairy ngày 17/5 và văn bản ngày 19/6 về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh mục tiêu dự án “Sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt”.

Thực hiện ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh ngày 4/7/2023, UBND tỉnh thống nhất đồng ý chấm dứt hiệu lực các Văn bản của UBND tỉnh đã ban hành liên quan đến việc Công ty TNHH đầu tư Hàn Việt chuyển nhượng tài sản dự án “Sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt” cho Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đà Lạt Fairy.

Lý do chấm dứt hiệu lực các văn bản do sau 24 tháng kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án mà 2 công ty chưa hoàn thành việc mua, bán tài sản và hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước liên đến việc mua, bán tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, UBND xã Hiệp An tiếp tục quản lý chặt chẽ diện tích đất, rừng được giao tại Quyết định số 1516/QĐ- UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh theo quy định.

Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Đức Trọng thực hiện các thủ tục có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành, cơ quan, địa phương mình.

Riêng đối với Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đà Lạt Fairy, nếu có nhu cầu đầu tư dự án mới thì liên hệ với UBND huyện Đức Trọng để khảo sát quỹ đất khác phù hợp và đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.


Minh Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm