Bộ Xây dựng nói gì về việc gỡ khó quy chuẩn PCCC?

| 6-07-2023, 10:11 | Thị trường 24h

Thông tin về việc khắc phục xong vướng mắc về quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, đây là vấn đề phức tạp và nổi cộm thời gian qua. Để giải quyết các vướng mắc liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC.

Ông Nguyễn Tường Văn cho biết Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành để rà soát một cách có hệ thống, từ luật, nghị định hướng dẫn đến các văn bản pháp lý có liên quan.

Bộ Xây dựng nói gì về việc gỡ khó quy chuẩn PCCC?

Bộ Xây dựng nói gì về việc gỡ khó quy chuẩn PCCC?


Theo thống kê, liên quan đến phòng cháy chữa cháy hiện có 9 quy chuẩn và 52 tiêu chuẩn.

Về phía Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Tường Văn đề cập 2 việc làm cấp bách. Trước hết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình hiện hữu nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn PCCC tại thời điểm hoạt động.

"Bộ Công an đã rà soát tất cả công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra 1,18 triệu cơ sở, còn khoảng 38.000 công trình đã đi vào hoạt động nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC", ông Văn nói.

Ông Nguyễn Tường Văn, Bộ Xây dựng và Bộ Công an phối hợp xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho các công trình còn tồn tại về PCCC. Tờ trình dự thảo nghị quyết này đã được trình Chính phủ, nhằm sớm tháo gỡ khó khăn cho các công trình, cơ sở hiện hữu.

Liên quan đến Quy chuẩn 06, ông Văn cho biết quy chuẩn này có hiệu lực từ tháng 1 nhưng còn những vấn đề hiểu và áp dụng chưa đúng nên gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Quy chuẩn 06 là quy chuẩn khó, kỹ thuật, phức tạp nên tới đây Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu thận trọng các ý kiến đóng góp của địa phương. Mục tiêu là sớm ban hành hướng dẫn Quy chuẩn 06 để giúp hiểu đúng, thực hiện đúng. Việc này, theo ông Văn, sẽ cố gắng ban hành trong tháng 9.

Liên quan đến Nghị quyết 06 về PCCC với nhà và các công trình, sau khi rà soát thấy có một số vấn đề:

Thứ nhất, đối với công cơ sở hiện hữu thì đã giải quyết bằng nghị quyết của Chính phủ.

Thứ hai, về Quy chuẩn 06/2022 ban hành có hiệu lực từ tháng 1/2023, qua đánh giá có một số vấn đề hiểu chưa đúng, áp dụng chưa đúng nên gây ra vướng mắc.

Thứ ba, Quy chuẩn 06 là quy chuẩn khó, kỹ thuật phức tạp, quy chuẩn viết cho cơ quan tư vấn.


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm