Ủy ban Kinh tế: Không quy định bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn

| 19-06-2023, 20:50 | Thị trường 24h

Chiều 19/6, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Về vấn đề điều tiết thị trường bất động sản, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay, dự thảo Luật đã quy định rõ trách nhiệm của cơ quan đầu mối chủ trì xây dựng Báo cáo điều tiết thị trường bất động sản trình Chính phủ. Tuy nhiên, các quy định về điều tiết thị trường bất động sản quy định tại Điều 86 dự thảo Luật còn chung chung, chưa rõ tính quy phạm, không có nội hàm chính sách cụ thể, chỉ là những nguyên tắc trong công tác quản lý nhà nước nói chung; việc triển khai từng biện pháp cụ thể về đầu tư, xây dựng, thuế, tín dụng, đất đai, tài chính, giá, ngân sách phải thực hiện theo pháp luật chuyên ngành và trên thực tế Chính phủ vẫn đang thực hiện các giải pháp để điều tiết thị trường bất động sản.

Ủy ban Kinh tế: Không quy định bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn

Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.


Bên cạnh đó, Ủy ban Kinh tế cho rằng việc điều tiết thị trường bất động sản theo quy định tại dự thảo Luật và dự thảo Nghị định chỉ là những giải pháp can thiệp mang tính chất tình thế; cần nghiên cứu quy định theo hướng công cụ hiệu quả nhất để bảo đảm phát triển và quản lý thị trường bất động sản là thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để cơ cấu lại thị trường bất động sản phù hợp với mục tiêu phát triển trong từng thời kỳ, cơ cấu lại nguồn cung bảo đảm đáp ứng đúng nhu cầu thực tế.

Về thẩm quyền thực hiện điều tiết thị trường bất động sản, Ủy ban Kinh tế đề nghị bổ sung quy định về trường hợp các biện pháp điều tiết vượt thẩm quyền của Chính phủ thì phải trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo các luật chuyên ngành.

Liên quan đến sàn giao dịch bất động sản, Ủy ban Kinh tế cho rằng cần phải tôn trọng quyền lựa chọn tham gia giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản của doanh nghiệp và người dân, đề nghị không quy định bắt buộc các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản như tại khoản 1 Điều 57 dự thảo Luật, mà chỉ quy định khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch kinh doanh bất động sản thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Đồng thời quy định chặt chẽ về điều kiện, quyền và nghĩa vụ của sàn giao dịch bất động sản, tạo cơ sở pháp lý cho sàn giao dịch bất động sản phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, uy tín, thu hút được các bên tham gia giao dịch.

Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản điện tử hiện tại, Ủy ban Kinh tế cho rằng việc phát triển sàn giao dịch bất động sản điện tử là định hướng cần xem xét, nghiên cứu trong tương lai. Tuy nhiên, do bất động sản là hàng hóa đặc biệt, đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng, quy định rõ những yếu tố đặc thù để bảo đảm tính khả thi, an ninh, an toàn và bảo mật.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kinh tế tán thành việc quy định chặt chẽ, cụ thể điều kiện về năng lực tài chính đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, góp phần sàng lọc chặt chẽ nhà đầu tư khi tham gia thị trường, nhằm mục đích phát triển các dự án và bảo vệ khách hàng.

Ủy ban Kinh tế đề nghị giữ nguyên điều kiện về tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu trên tổng vốn đầu tư dự án như quy định hiện hành, do khái niệm vốn thuộc sở hữu của mình chưa được quy định trong các văn bản pháp luật để làm cơ sở đánh giá, xác định năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Để bảo đảm năng lực của chủ đầu tư trong thực hiện dự án, Ủy ban Kinh tế đề nghị quy định rõ tỷ lệ tối thiểu này áp dụng đối với từng dự án; trường hợp chủ đầu tư đồng thời thực hiện nhiều dự án thì phải bảo đảm tỷ lệ tối thiểu của vốn chủ sở hữu trên tổng vốn đầu tư của toàn bộ các dự án.


Nam Yên
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm