Cần Thơ tìm cách gỡ khó cho thị trường bất động sản

| 9-06-2023, 15:22 | Thị trường 24h

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1937/UBND-XDÐT về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, quản lý 32 dự án theo Công văn số 6193/UBND-KT ngày 31/12/2015 của UBND TP Cần Thơ. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và bàn giao hạ tầng về cho địa phương quản lý theo quy định.

Cần Thơ tìm cách gỡ khó cho thị trường bất động sản

Cần Thơ tìm cách gỡ khó cho thị trường bất động sản.


Giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư khẩn trương tham mưu UBND TP công tác rà soát pháp lý dự án theo Quyết định số 805/QÐ-UBND ngày 16/4/2021 đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đang theo dõi, quản lý. Tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện đối với trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền xử lý đối với các dự án vi phạm pháp luật về đất đai; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xử lý dứt điểm vấn đề chậm ban hành giá đất cụ thể theo quy định.

UBND quận, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư từ nguồn ngân sách nhà nước; hỗ trợ đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Về phía Trung tâm Phát triển quỹ đất TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư từ nguồn ngân sách nhà nước; hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, UBND TP Cần Thơ cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Cần Thơ quan tâm, sớm có giải pháp hỗ trợ cho nhà đầu tư tiếp cận nguồn vốn tín dụng; có giải pháp xử lý phù hợp đối với các khó khăn hiện nay của nhà đầu tư.


Minh Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm