Thành phố Nha Trang sẽ thu hồi gần 500ha đất

| 17-05-2023, 07:10 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Nha Trang.

Trong hơn 25.422ha diện tích tự nhiên, năm 2023, thành phố Nha Trang được phân bổ 10.285ha đất nông nghiệp, 8.612ha đất phi nông nghiệp và 6.524ha đất chưa sử dụng.

Theo kế hoạch được phê duyệt, năm nay, thành phố Nha Trang sẽ thu hồi hơn 407ha đất nông nghiệp và 78,49ha đất phi nông nghiệp.

Thành phố Nha Trang sẽ thu hồi gần 500ha đất

Sườn núi Hòn Rớ tại khu vực thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Ảnh: Báo Pháp luật


Theo Vietnamnet, trong diện tích đất phi nông nghiệp dự kiến thu hồi, có 7,59ha đất ở tại nông thôn (chủ yếu tại xã Phước Đồng và xã Vĩnh Thái) và 18,32ha đất ở tại đô thị (chủ yếu tại phường Ngọc Hiệp, phường Vĩnh Phước, phường Phước Long, phường Vĩnh Nguyên).

Về chuyển mục đích sử dụng đất, năm 2023, thành phố Nha Trang được giao chỉ tiêu chuyển 433,37ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng của 77,2ha trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển 1,12ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

Đối với đất chưa sử dụng, thành phố Nha Trang dự kiến sẽ sử dụng 67,66ha đất nông nghiệp tại P.Vĩnh Nguyên và P.Vĩnh Trường và 465,64ha đất phi nông nghiệp, chủ yếu tại P.Vĩnh Nguyên.

UBND tỉnh Khánh Hoà giao UBND thành phố Nha Trang công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nói trên. Đồng thời, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được duyệt.


Gia Linh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm