Cục Thuế Ninh Bình được giao rà soát việc thuê đất, giao đất tại một số dự án

| 12-05-2023, 07:19 | Dự án / Thị trường 24h

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản số 193/UBND – VP3 về việc rà soát các quy định của pháp luật đối với một số dự án đầu tư.

Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Cục Thuế, UBND huyện Nho Quan, UBND thành phố Ninh Bình rà soát lại trình tự, thủ tục hồ sơ liên quan đến việc chấp thuận đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, việc lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, xác định cơ sở pháp lý để hỗ trợ nhà đầu tư đối với một số dự án và báo cáo UBND tỉnh qua Sở TN&MT trước ngày 25/5/2023.

Cụ thể,

Cục Thuế Ninh Bình được giao rà soát việc thuê đất, giao đất tại một số dự án

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu rà soát lại việc giao đất, cho thuê đất tại dự án Đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Silver Cloud Cúc Phương.


UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND huyện Nho Quan phối hợp với Sở TN&MT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tiến hành rà soát lại trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng dự án, chấp thuận chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư đối với dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự Godlen Cúc Phương, sau đổi thành dự án Đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Silver Cloud Cúc Phương do Công ty Cổ phần du lịch Cúc Phương làm chủ đầu tư.

Đối với UBND thành phố Ninh Bình, tiến hành rà soát lại trình tự, thủ tục, hồ sơ có liên quan đến giải phóng mặt bằng, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án Khu trung tâm thương mại Tân An của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường.

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở liên quan rà soát lại trình tự, thủ tục hồ sơ có liên quan đến chấp thuận đầu tư, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng của Công ty Cổ phần đầu tư PV - INCONESS; Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái; Dự án chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình; Dự án bến xe phía Đông thành phố Ninh Bình. Trong đó tập trung xem xét lại việc xác định tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với các dự án trên.

Đối với Sở Công Thương, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu rà soát lại việc quản lý cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, việc hỗ trợ cho nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, xác định rõ căn cứ pháp lý, đối tượng hỗ trợ theo quy định của pháp luật, trước hết tập trung vào việc hỗ trợ cho Công ty TNHH Thương mại Huy Nga là nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Hướng (tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn).

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai; việc cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Ninh Bình (thời kỳ 2011 - 2022).

Tại buổi công bố quyết định, ông Trần Ngọc Liêm, Phó tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với đoàn thanh tra, cử đầu mối làm việc và tạo điều kiện thuận lợi giúp đoàn làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm