Lâm Đồng: Cấm chuyển nhượng các biệt thự dự án Lan Anh - Đà Lạt

| 9-05-2023, 09:30 | Thị trường 24h

Trước thông tin Công ty Cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác sử dụng một số căn biệt thự thuộc dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt cho các cá nhân khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu công ty này có báo cáo giải trình. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các cơ quan chức năng có ý kiến về những nội dung giải trình của Công ty Cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt. Đặc biệt là nội dung thông tin chuyển nhượng một số căn biệt thự cho các cá nhân khác tại dự án Khu du lịch Lan Anh - Đà Lạt.

Lâm Đồng: Cấm chuyển nhượng các biệt thự dự án Lan Anh - Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng cấm Công ty Cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt không được phép chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng tài sản là các biệt thư trên đất tại dự án Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt.


Sau khi xem xét, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty này thực hiện việc đầu tư, khai thác kinh doanh các hạng mục công trình tại dự án Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt theo đúng mục tiêu quy định giấy chứng nhận đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt không được phép chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng tài sản trên đất dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa thực hiện đầu tư hoàn thành dự án và khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt phải thực hiện điều chỉnh nội dung những hợp đồng đã ký kết với các cá nhân theo đúng quy định pháp luật về góp vốn đầu tư; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung các hợp đồng đã ký kết với các cá nhân liên quan.  

Công ty phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước liên quan đến mọi hoạt động khai thác kinh doanh tại dự án Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt; khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục liên quan của dự án và đầu tư hoàn thành dự án đúng quy định, đúng tiến độ được gia hạn và cam kết. 

Để tránh phát sinh trường hợp tương tự, Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm tiến hành rà soát các dự án tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Nếu phát hiện các dấu hiệu tự ý ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản trên đất tương tự như dự án Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt kịp phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để xử lý theo quy định. 


Bảo Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm