Quảng Nam thu hồi chủ trương kêu gọi đầu tư cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây

| 7-05-2023, 15:35 | Thị trường 24h

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu vừa ký văn bản số 2694/UBND-KTN về việc thu hồi đề xuất nội dung kêu gọi đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp (CCN) Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho UBND huyện Núi Thành thu hồi hồ sơ đề xuất nội dung kêu gọi đầu tư dự án và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Tam Mỹ Tây theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Núi Thành.

Quảng Nam thu hồi chủ trương kêu gọi đầu tư cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây

Mặt bằng CCN Tam Mỹ Tây sau nhiều năm phê duyệt vẫn chỉ là khu vực đồi đá nham nhở.


Chính quyền tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng CCN Tam Mỹ Tây theo đúng quy định.

Đồng thời yêu cầu UBND huyện Núi Thành chịu trách nhiệm đầu tư hoàn thiện hạ tầng CCN Tam Mỹ Tây, đảm bảo điều kiện thu hút dự án đầu tư thứ cấp, phát huy hiệu quả đầu tư.

Được biết, năm 2013, tỉnh Quảng Nam thông qua quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) CCN Tam Mỹ Tây và giao cho UBND huyện Núi Thành tổ chức thực hiện.

Quy hoạch chi tiết CCN Tam Mỹ Tây có diện tích 20,15 ha, tổng kinh phí đầu tư trên 66 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2017 là trên 38 tỷ đồng; giai đoạn 2 từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018 là trên 27 tỷ đồng.

Quảng Nam đã có chủ trương giao cho Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng san lấp mặt bằng dự án và được phép tận thu nguồn đất đồi. Tuy nhiên, sau khi tận thu nguồn đất, đến năm 2019 thì dừng san lấp.

Năm 2018, Quảng Nam đã thu hồi Quyết định cho phép Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng khai thác đất san lấp, xây dựng công trình dư thừa tại dự án San nền CCN Tam Mỹ Tây.

Lý do là vì Công ty Xuân Vượng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan trong quá trình khai thác đất san lấp, xây dựng công trình tại Dự án san nền CCN Tam Mỹ Tây; vi phạm quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản.


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm