Hải Phát giải thể công ty bất động sản tại Bắc Giang

| 14-03-2023, 14:26 | Thị trường 24h

CTCP Đầu tư Greenland được thành lập hồi tháng 6/2022, trụ sở đặt tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ của Greenland Bắc Giang là 136 tỷ đồng, trong đó, Hải Phát Invest nắm tỷ lệ 20% vốn điều lệ, tương đương số vốn góp là 27,2 tỷ đồng.

Hải Phát giải thể công ty bất động sản tại Bắc Giang

Hải Phát giải thể công ty làm BĐS tại Bắc Giang.


Hai cổ đông sáng lập còn lại là CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Quang Anh (nắm 40%) và CTCP GL Group (nắm 40%). 

Hiện ở Bắc Giang, Hải Phát Invest cũng đang là chủ đầu tư dự án HP Intermix Bắc Giang có quy mô 2,4 ha, tổng mức đầu tư 1.662 tỷ đồng, tiến độ từ năm 2021 - 2023. Đây là một trong các dự án trọng điểm của công ty trong năm 2022.

Năm 2022, HPX ghi nhận tổng doanh thu 1.634,6 tỷ đồng - tăng 17,4% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế giảm hơn 56% xuống còn 142,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HPX đạt 9.293 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm 77% về còn 151,6 tỷ đồng.


PV
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm