Thủ tướng: 70% vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản liên quan đến pháp lý

| 23-02-2023, 17:16 | Chính sách / Thị trường 24h

Ngày 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 2/2023. Đây là phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật thứ 2 trong năm 2023.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2022, Chính phủ đã họp 9 phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật và Thường trực Chính phủ cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp để xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan tới thể chế, cơ chế, chính sách.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu ý kiến của các chuyên gia đánh giá  khoảng 70% vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản liên quan tới pháp lý. Vì vậy, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã được quan tâm rồi phải quan tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã quyết liệt rồi phải quyết liệt hơn nữa, đã hiệu quả rồi phải hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng: 70% vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản liên quan đến pháp lý

Thủ tướng lấy ví dụ lĩnh vực bất động sản, các chuyên gia đánh giá, khoảng 70% vướng mắc trong lĩnh vực này là liên quan tới pháp lý.


Thủ tướng nhấn mạnh nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, tình hình thực tế biến động rất nhanh, nhiều vấn đề phát sinh mà các quy định không theo kịp, nhiều yếu tố mới mà quá trình xây dựng thể chế trước đó chưa lường hết được, nên còn nhiều khó khăn, vướng mắc, ách tắc về thể chế, cơ chế, chính sách cần giải quyết.

Năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023 và cả giai đoạn, đòi hỏi chúng ta phải chủ động, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tại Hội nghị, Thủ tướng cũng nêu rõ 8 vấn đề đang nổi lên của thị trường bất động sản, trong đó có những vướng mắc về pháp lý.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết, nhưng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và "không ai giải cứu cho ai".

Liên quan đến những vướng mắc về mặt pháp lý trong lĩnh vực bất động sản, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) cũng đã có báo cáo đề xuất xem xét bổ sung nội dung giải quyết một số khó khăn cấp bách của thị trường bất động sản.

HoREA cũng cho rằng, vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái, khủng hoảng có thể tác động bất lợi đến mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội.


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm