Tp.HCM: Nhiều nhà, đất công tại quận 10 đưa vào kinh doanh chưa được phê duyệt

| 20-02-2023, 20:04 | Thị trường 24h

Thanh tra Tp.HCM vừa có Thông báo kết luận thanh tra số 05 "về trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn quận 10”, thời kỳ thanh tra từ năm 2019-2021.

Tp.HCM: Nhiều nhà, đất công tại quận 10 đưa vào kinh doanh chưa được phê duyệt

Thanh tra Tp.HCM chỉ ra quận 10 đã thiếu sót trong việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn.


Theo cơ quan thanh tra, đối với 31/55 đơn vị sự nghiệp công lập ở quận 10 sử dụng nhà, đất công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa có Đề án được UBND Tp.HCM phê duyệt.  

Kết luận thanh tra nêu rõ, Chủ tịch UBND quận 10 đã chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước và tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, hoàn thành kế hoạch thanh tra hàng năm. Chú trọng công tác tiếp dân, xử lý đơn không để xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp…. Chấp hành pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại…. Chấp hành pháp luật về tố cáo và giải quyết tổ cáo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

Chủ tịch UBND Quận 10 có nhiều nỗ lực trong việc chấp hành định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà, đất công, bán sát kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố để triển khai hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra để phục vụ công tác quản lý... 

Tuy nhiên, bên cạnh đó kết luận thanh tra cũng chỉ ra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng đất, nhà, công trình và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.  

Theo quy định khoản 4, Điều 15, nghị định số 167/NĐ-CP, số tiền thu được từ hoạt động không đúng quy định nêu trên, các đơn vị phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Tuy vậy, theo báo cáo của quận, các đơn vị đã sử dụng toàn bộ số tiền này cho các hoạt động có tính chất phục vụ, phụ trợ. 

Đồng thời thanh tra thành phố chưa xác định được chính xác số tiền của những đơn vị sự nghiệp công lập cần lập đề án và không cần lập đề án, nên cần giao lại cho UBND quận tiếp tục kiểm tra để đảm bảo tính chính xác, đúng quy định pháp luật… 

Thanh tra thành phố cũng chỉ ra, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 10 chưa xây dựng phương pháp xác định giá cho thuê nhà, đất công mà còn thỏa thuận giá cho thuê với từng đơn vị là chưa phù hợp quy định. 

Lãnh đạo UBND Tp.Hồ Chí Minh cũng giao Chủ tịch UBND quận 10 rà soát lại việc sử dụng nhà, đất công chưa hết công năng, không đúng mục đích, tạm dừng thực hiện phương án bán nhà trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định pháp luật.  


Bảo Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm