Đà Nẵng gỡ khó cho thị trường bất động sản

| 6-01-2023, 14:19 | Dự án / Thị trường 24h

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 7121/UBND-ĐTĐT, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.

Theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm khẩn trương rà soát lập danh mục các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản trên địa bàn. Đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với từng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cụ thể, rõ ràng các vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản, dự án nhà ở để tăng nguồn cung cho thị trường; báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các trường hợp vượt thẩm quyền các cấp, các địa phương.

Đà Nẵng gỡ khó cho thị trường bất động sản

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản.


Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng đẩy mạnh thực hiện việc rà soát, trình, phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai thực hiện các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, ngày 15/12/2022, HĐND TP Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết thông qua chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, giai đoạn 2021 – 2030, Đà Nẵng phấn đấu phát triển mới 19,6 triệu m2 sàn nhà ở.

Trong đó, giai đoạn 2021-2025, phát triển mới khoảng 10 triệu m2 sàn. Cụ thể, phát triển mới 7,2 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, 504.060 m2 sàn nhà ở xã hội và 2,5 triệu m2 sàn nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

Riêng giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng phấn đấu phát triển mới 9,4 triệu m2 sàn. Trong đó, phát triển mới 5,2 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, 725.529 m2 sàn nhà ở xã hội và 3,5 triệu m2 sàn nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

Cũng trong giai đoạn 2021-2030, Đà Nẵng cần 2.145 ha đất ở và khoảng 181.130 tỷ đồng để xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố.


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm