Bắc Giang: Điều chỉnh quy hoạch loạt khu dân cư, đô thị theo hướng nâng tầng

| 24-08-2022, 21:02 | Khu dân cư / Thị trường 24h

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu số 2, TP Bắc Giang.

Theo đó, điều chỉnh 05 lô đất có ký hiệu HH-1 (6.504m2), HH-2 (6.420 m2), HH-3 (5.330 m2), HH-4 (5.267 m2), HH-5 (6.181 m2) từ quy hoạch đất hỗn hợp thành quy hoạch đất nhóm ở. Chỉ tiêu các lô đất sau điều chỉnh, mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao 3 tầng.

Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất 02 lô đất ký hiệu I-HH-17, I-HH-18: Điều chỉnh quy mô dân số tối đa khoảng 5.600 người. Điều chỉnh tầng cao từ 25 tầng lên thấp hơn hoặc bằng 28 tầng. Điều chỉnh hệ số sử dụng đất từ 7,4 lần lên nhỏ hơn hoặc bằng 13 lần. Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất 02 lô đất ký hiệu I-OXM-06, I-OXM-09: Điều chỉnh hệ số sử dụng đất từ 3,5 lần lên nhỏ hơn hoặc bằng 5 lần. Điều chỉnh mật độ xây dựng từ 70% thành 88%.

Bắc Giang: Điều chỉnh quy hoạch loạt khu dân cư, đô thị theo hướng nâng tầng

Bắc Giang vừa điều chỉnh quy hoạch nhiều phân khu dân cư, khu đô thị theo hướng nâng tầng.


Tương tự, UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 6 và 7 Khu đô thị phía Nam (TP Bắc Giang) tỷ lệ 1/500.

Theo đó, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đối với 2 khu đất ký hiệu C-HH-01 và C-HH-02 gồm: Điều chỉnh quy mô dân số từ 3.520 người lên tối đa khoảng 5.600 người.

Điều chỉnh chiều cao từ 25 tầng xuống thấp hơn hoặc bằng 28 tầng. Điều chỉnh tầng hầm từ 2 tầng lên 1 tầng. Điều chỉnh hệ số sử dụng đất từ ​​8,4 lần xuống nhỏ hơn hoặc bằng 13 lần. Điều chỉnh mật độ xây dựng từ 40 – 61% thành mật độ xây dựng Khối đế nhỏ hơn hoặc bằng 53%. Mật độ xây dựng Khối tháp nhỏ hơn hoặc bằng 40%.

Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của 3 lô đất ký hiệu C-LK-8, C-LK-9, C-LK-10 gồm: Điều chỉnh tầng cao từ 5 tầng lên tầng cao 4-5 tầng. Điều chỉnh hệ số sử dụng đất từ ​​4 – 5 lần xuống nhỏ hơn hoặc bằng 5 lần. Điều chỉnh mật độ xây dựng từ 80-100% thành mật độ xây dựng nhỏ hơn hoặc bằng 88%.

Mới đây, Quy hoạch chung TP Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã được lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh cục bộ. 

Cụ thể, vị trí 1 điều chỉnh và bố trí sắp xếp lại cơ cấu sử dụng đất trong ranh giới khu vực với diện tích 10,99 ha (trong đó 6,7 ha quy hoạch đất đơn vị ở, 2,14 ha quy hoạch đất trường học, 0,44 ha quy hoạch đất cây xanh và đường giao thông) theo hướng di chuyển lô đất quy hoạch trường học sang vị trí bên cạnh khu vực điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất công cộng đô thị và đất hỗn hợp. Cơ cấu sử dụng đất của khu vực sau điều chỉnh như sau: 6,84 ha quy hoạch đất đơn vị ở; 1,66 ha quy hoạch đất công cộng đô thị; 1,8 ha quy hoạch đất hỗn hợp và đường giao thông.

Vị trí 2, điều chỉnh và bố trí sắp xếp lại cơ cấu sử dụng đất trong ranh giới khu vực với diện tích 4,74 ha (trong đó 1,39ha quy hoạch đất đơn vị ở; 1,75 ha quy hoạch đất công cộng đô thị; 1,26 ha quy hoạch đất hỗn hợp và đường giao thông) theo hướng tăng diện tích lô đất công cộng đô thị để thu hút đầu tư khách sạn cao tầng, điều chỉnh lô đất hỗn hợp sang đất đơn vị ở để tăng hiệu quả sử dụng đất. Cơ cấu sử dụng đất của khu vực sau điều chỉnh như sau: 2,82 ha quy hoạch đất đơn vị ở, 1,67 ha quy hoạch đất công cộng đô thị và đường giao thông.

Được biết, Bắc Giang là tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2022 của Bắc Giang đạt 11.195 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ, đạt 89,2% dự toán.

Có 07/16 khoản thu đã vượt dự toán bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước - Địa phương 40 tỷ đồng, vượt 33,4%; thuế thu nhập cá nhân 925 tỷ đồng, vượt 7,7%; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 207 tỷ đồng, vượt 22,3%; thu tại xã 20 tỷ đồng, vượt 1,7%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 12,7 tỷ đồng, vượt 6,1%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 8,2 tỷ đồng, vượt 2,7% dự toán.

Thu tại các địa phương cũng đạt kết quả tích cực, 10/10 huyện, thành phố đều đạt trên 70% dự toán. Nổi bật đã có 03 huyện thu vượt dự toán năm là Việt Yên 2.395 tỷ đồng, vượt 11%; Tân Yên 780 tỷ đồng, vượt 89,6%; Yên Thế 270 tỷ đồng, vượt 49,9%.

Nhằm tăng thu ngân sách, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, trốn lậu thuế; đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền để hỗ trợ, phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất.


HT
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm