Thanh Hóa: Sẽ có Trung tâm thương mại và nhà ở hơn 300 tỷ đồng tại huyện Cẩm Thủy

| 6-05-2022, 13:49 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại và nhà ở tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy.

Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở tại thị trấn Phong Sơn có diện tích hơn 4,3ha. Trong đó, diện tích xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; khu thương mại dịch vụ là 4.786,16m2 và diện tích đất nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ là 14,428,82m2 (nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện việc xây thô, hoàn thiện mặt trước 162 căn nhà ở).

Thanh Hóa: Sẽ có Trung tâm thương mại và nhà ở hơn 300 tỷ đồng tại huyện Cẩm Thủy

Ảnh minh họa


Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 329 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 650 người. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài và tiến độ thực hiện dự án là 30 tháng, kể từ ngày giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Lựa chọn nhà đầu tư bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan.

Đối với trách nhiệm triển khai dự án, UBND tỉnh Thanh Hóa giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; UBND huyện Cẩm Thuỷ và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất của dự án; chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Triển khai thi công xây dựng, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đúng với các nội dung dự án đã được chấp thuận và đảm bảo khớp nối dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực. Thực hiện khai thác, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, các quy định có liên quan khác và các nội dung tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này.

Được biết, dự án Trung tâm thương mại và nhà ở tại thị trấn Phong Sơn đầu tư với mục tiêu, xây dựng khu trung tâm thương mại và nhà ở hiện đại với chức năng hỗn hợp, tạo công trình điểm nhấn, có hình thức kiến trúc đẹp, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa huyện Cẩm Thuỷ; đồng thời, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.


Nguyễn Thuấn
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm