Thừa Thiên Huế xây thêm 3 khu công nghiệp gần 3.000 tỷ đồng

| 15-11-2021, 20:10 | Thị trường 24h

Theo đó, ngày 9/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định thành lập KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1, thị xã Hương Thuỷ. KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1, có quy mô diện tích khoảng 85,87ha; địa điểm thuộc KCN Phú Bài.

Theo quy hoạch, phía Bắc của khu này giáp đường tránh phía Tây TP Huế; phía Nam giáp khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV đợt 2; phía Tây giáp sông Phú Bài và đường dân sinh nối ra tỉnh lộ 15; phía Đông giáp khu dân cư xã Thuỷ Phù.

Thừa Thiên Huế xây thêm 3 khu công nghiệp gần 3.000 tỷ đồng

Thừa Thiên Huế lập 3 khu công nghiệp hơn 580 ha, mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.


Chủ đầu tư là Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp. Tổng vốn đầu tư khoảng 127,5 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của KCN là 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định chủ trương đầu tư. Tổ chức và hoạt động của KCN thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng KCN có trách nhiệm tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN theo quy hoạch đã được phê duyệt và quy định của pháp luật liên quan.

Cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ban hành quyết định thành lập KCN Gilimex, có địa điểm thuộc KCN Phú Bài, TX. Hương Thuỷ. Quy mô diện tích khoảng 460,85ha.

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex; tổng vốn đầu tư khoảng 2.614 tỷ đồng; Thời hạn hoạt động của KCN là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Tổ chức và hoạt động của KCN thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. UBND tỉnh giao Công ty CP Khu công nghiệp Gilimex có trách nhiệm tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN theo quy hoạch đã được phê duyệt và quy định của pháp luật liên quan.

Ngoài ra, tại Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 là KCN Tứ Hạ (giai đoạn 1), địa điểm thuộc KCN Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; quy mô diện tích khoảng 37,6 ha; chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam; tổng vốn đầu tư khoảng 210 tỷ đồng; thời hạn hoạt động của khu công nghiệp là 50 năm kể từ được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (ngày 09/01/2014).

Tổ chức và hoạt động của KCN thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam có trách nhiệm tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt và quy định của pháp luật liên quan.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm