Quảng Ngãi bán đấu giá loạt nhà, đất công sản

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 24-09-2021, 16:28 | Thị trường 24h

Từ ngày 15-21/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đã ký liên tiếp 6 quyết định về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 6 cơ sở nhà, đất thuộc quyền sở hữu nhà nước. Đất công sản được tỉnh Quảng Ngãi đưa ra đấu giá đều nằm ở các tuyến đường lớn, thuộc khu vực trung tâm TP Quảng Ngãi.

Danh mục nhà, đất công sản mà tỉnh Quảng Ngãi đưa ra bán đấu giá lần này gồm: Nhà, đất ở số 321 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, có diện tích đất 264,4m2, thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà, đất ở số 447 đường Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, có diện tích đất 759,4m2, giá trị tài sản gắn liền với đất sau khi khấu hao là 643 triệu đồng, thuộc Sở GTVT Quảng Ngãi.

Nhà, đất ở số 388 đường Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, có diện tích đất 66,8m2, thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (Sở TN&MT Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi bán đấu giá loạt nhà, đất công sản

Bán đấu giá hàng loạt nhà, đất công sản ở trung tâm TP Quảng Ngãi.


Nhà, đất ở số 73 đường Phan Đình Phùng, phường Trần Hưng Đạo (nguyên là Phòng Công chứng số 1 - Sở Tư pháp), có diện tích đất 53,6m2, thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (Sở TN&MT).

Nhà, đất ở số 74 đường Phan Đình Phùng, phường Trần Hưng Đạo, có diện tích đất 407m2, giá trị tài sản gắn liền với đất sau khi khấu hao là 67 triệu đồng, thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Ngãi.

Nhà, đất ở số 6 đường Lê Văn Sỹ, phường Trần Phú, có diện tích đất 317m2, thuộc sở hữu của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, thuộc Sở Công thương, giá trị tài sản gắn liền với đất sau khi khấu hao là gần 324 triệu đồng.

Tất cả nhà, đất công sản tỉnh Quảng Ngãi đưa ra tổ chức bán đấu giá lần này đều có mục đích sử dụng đất là đất ở, sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trên những tuyến phố chính, trung tâm của thành phố Quảng Ngãi. Tuy nhên, hiện những tài sản này đều ở hiện trạng bỏ hoang do không có nhu cầu sử dụng, tất cả tài sản trên đất hầu như đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài chính tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 6 tài sản nêu trên, thời gian thực hiện trong 24 tháng kể từ ngày ban hành quyết định.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản lần này vào Tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước theo quy định. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Cơ quan chủ quản có tài sản nhà, đất bán đấu giá đợt này chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Thực trạng chậm chạp trong xử lý nhà, đất công sản trong thời gian qua của cấp thẩm quyền tỉnh  này đã gây lãng phí lớn cho tỉnh Quảng Ngãi.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm