Đơn giá nhân công xây dựng quý III, IV năm 2020 tại TP.HCM

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 12-11-2020, 07:21 | Góc pháp luật

Đơn giá nhân công xây dựng quý III, IV năm 2020 tại TP.HCM
Đơn giá nhân công xây dựng và giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng
kèm theo Quyết định 3987/QĐ-UBND ngày 27/10/2020

Cụ thể, UBND TP.HCM công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dụng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 68/2019/NĐ-CP.


Đơn giá nhân công xây dựng quý III, IV năm 2020 tại TP.HCM

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng các quy định này để thực hiện quản lý chi phí đâu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn khác.

UBND Thành phố giao Tổ công tác xác định đơn giá ca máỵ và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xâỵ dựng khi có biên động về giá, chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành hệ số điều chỉnh phân chi phí nhân công (Knc) và chi phí máy thi công (Kmtc) phù hợp theo khung đơn giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn trình UBND Thành phố ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Tổ công tác xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng (Sở Xây dựng) để nghiên cứu, giải quyêt. Trường hợp ngoài thẩm quyền sẽ báo cáo, đề xuất UBND Thành phố và kiến nghị Bộ Xây dựng.

Quyết định 3987/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 27/10/2020 và thay thế các Quyết định 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 và Quyết định 2891/QĐ-UBND ngày 11/7/2018.

Châu Thanh

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm