Sài Gòn Apartment - Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

| 17-10-2015, 03:22 | Căn hộ chung cư

  • Mật độ xây dựng:40 %
  • Diện tích khu đất:4,086 m2
  • Diện tích xây dựng:1,581 m2
  • Thời gian khởi công:2014
  • Thời gian hoàn thành:2015

 

Bài viết liên quan
Bạn đã xem