Đề xuất cho phép người nước ngoài được mua bất động sản du lịch

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 18-06-2020, 05:09 | Thị trường 24h

Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đề xuất cho phép người nước ngoài được mua bất động sản du lịch.Bộ Xây dựng đề xuất cho phép người nước ngoài được mua bất động sản du lịch

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở năm 2014 theo hướng cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài được mua và sở hữu các bất động sản du lịch tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tại mỗi tòa nhà chung cư cần tăng số lượng nhà ở mà cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu.

 

Trước đó, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cũng đã có văn bản về việc này. VNREA cho rằng nhu cầu của các cá nhân nước ngoài với loại hình bất động sản du lịch là rất lớn nhưng nhóm đối tượng này chỉ được mua nhà ở. Nếu cho phép cá nhân nước ngoài mua các loại hình bất động sản khác như bất động sản du lịch sẽ thu hút vốn đầu tư lớn. Việc quản lý có thể thông qua các quy định tương tự như quy định khi người nước ngoài mua nhà ở.

Thực tế, trên thị trường, lượng người nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản...) có nhu cầu mua nhà tại Việt Nam ngày càng gia tăng.

Do đó, VNREA kiến nghị Quốc hội xem xét bổ sung quy định về điều kiện khi cá nhân nước ngoài mua, thuê mua, thuê các loại bất động sản không phải nhà ở vào Luật Kinh doanh bất động sản. Đồng thời sửa đổi khoản 2 Điều 14 Luật kinh doanh bất động sản theo hướng cho phép cá nhân nước ngoài được mua các bất động sản khác không phải là nhà ở. 

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm