Infographic: Lộ trình 11 dự án cao tốc Bắc Nam

6-12-2019, 11:12 | Thông tin dự án |

Có 8 trong tổng số 11 dự án cao tốc Bắc Nam được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo dự kiến, trong năm 2020 sẽ đấu thầu và lựa chọn chủ đầu tư triển khai các dự án cao tốc này.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN