[xfgiven_google] [/xfgiven_google]

Microsoft đầu tư 1,5 tỷ USD vào G42 của Abu Dhabi để tăng tốc phát triển AI và mở rộng toàn cầu

{fullname} {fullname} | 17-04-2024, 01:58 | ---

Microsoft đầu tư 1,5 tỷ USD vào G42 của Abu Dhabi để tăng tốc phát triển AI và mở rộng toàn cầu

From left to right: Brad Smith, Vice Chair and President of Microsoft; HH Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Chairman of G42; Peng Xiao, Group Chief Executive Officer of G42

Sự hợp tac mở rong nay sẽ trao quyền cho cac tổ chuc thuoc mọi quy mo ở cac thị trường moi khai thac lợi ích của AI va đam may, đồng thời đảm bảo họ đang ap dụng AI tuan thủ cac tieu chuẩn hang đầu thế gioi về an toan va bảo mật.

Dựa tren sự hợp tac lau dai của hai tổ chuc trong cac sang kiến chuyển đổi kỹ thuật số va AI, khoản đầu tư của Microsoft sẽ lam sau sắc them cam kết của hai ben đối voi mối quan he hợp tac chiến lược nay. G42 sẽ chạy cac ung dụng va dịch vụ AI của mình tren Microsoft Azure va hợp tac để cung cấp cac giải phap AI tien tiến cho cac khach hang khu vực congva cac doanh nghiep lon tren toan cầu. G42 va Microsoft cũng sẽ hợp tac để mang cơ sở hạ tầng kỹ thuật số va AI tien tiến đến cac quốc gia ở Trung Đong, Trung Á va Chau Phi, cung cấp cho cac quốc gia nay quyền sử dụng bình đẳng cac dịch vụ nhằm giải quyết cac mối quan tam quan trọng của chính phủ va doanh nghiep, đồng thời đảm bảo cac tieu chuẩn cao nhất về bảo mật va quyền rieng tư. 

H.H. Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Chủ tịch G42, cho biết: "Khoản đầu tư của Microsoft vao G42 đanh dấu mot bưoc ngoặc quan trọng trong hanh trình phat triển va đổi moi của cong ty chung toi, biểu thị sự lien kết chiến lược về tầm nhìn va thực thi giữa hai tổ chuc. Mối quan he hợp tac nay la minh chung cho những gia trị chung va khat vọng tiến bo, thuc đẩy sự hợp tac va suc mạnh hiep lực lon hơn tren toan cầu." 

Mối quan he hợp tac cũng sẽ hỗ trợ phat triển lực lượng lao đong AI đa dạng va lanh nghề cũng như đoi ngũ nhan tai, nhằm thuc đẩy sự đổi moi va khả năng cạnh tranh cho UAE va khu vực rong lon hơn voi khoản đầu tư 1 tỷ USD vao quỹ phat triển danh cho cac nha phat triển. 

Brad Smith, Phó Chủ tịch hoi đồng quản trị kiem Chủ tịch Microsoft, cho biết: "Hai cong ty của chung toi sẽ lam viec cung nhau khong chỉ ở UAE ma còn mang AI, cơ sở hạ tầng va dịch vụ kỹ thuật số đến cac quốc gia chưa được phục vụ đầy đủ". "Chung toi sẽ kết hợp cong nghe đẳng cấp thế gioi voi cac tieu chuẩn hang đầu thế gioi về AI an toan, đang tin cậy va có trach nhiem, phối hợp chặt chẽ voi chính phủ của cả UAE va Hoa Kỳ." 

Mối quan he hợp tac thương mại được hỗ trợ bởi sự đảm bảo danh cho cả hai chính phủ thong qua thỏa thuận đầu tien ap dụng cac phương phap hay nhất, đẳng cấp thế gioi nhằm đảm bảo sự phat triển va triển khai AI mot cach an toan, đang tin cậy va có trach nhiem. Microsoft va G42 sẽ hợp tac chặt chẽ va nang cao khuon khổ bảo mật va tuan thủ của cơ sở hạ tầng quốc tế chung của họ. Cả hai cong ty sẽ phat triển voi cam kết tuan thủ cac luật va quy định của Hoa Kỳ va quốc tế về thương mại, an ninh, AI có trach nhiem cũng như tính liem chính trong kinh doanh. Cac cong viec lien quan đến những chủ đề nay được chi phối bởi Thỏa thuận đảm bảo lien chính phủ (IGAA) chi tiết giữa G42 va Microsoft, được phat triển voi sự tư vấn chặt chẽ của cả chính phủ UAE va Hoa Kỳ. 

Peng Xiao, Giam đốc điều hanh Tập đoan của G42, cho biết: "Thong qua khoản đầu tư chiến lược của Microsoft, chung toi đang thuc đẩy su menh cung cấp cac cong nghe AI tien tiến tren quy mo lon. Mối quan he hợp tac nay tăng cường đang kể muc đo hien dien tren thị trường quốc tế của chung toi, kết hợp khả năng AI đoc đao của G42 voi cơ sở hạ tầng toan cầu mạnh mẽ của Microsoft. Cung nhau, chung toi khong chỉ mở rong phạm vi hoạt đong ma còn thiết lập cac tieu chuẩn moi của nganh cho sự đổi moi." 

Samer Abu-Ltaif, Phó Chủ tịch tập đoan Microsoft kiem Chủ tịch khu vực Trung va Đong Âu, Trung Đong va Chau Phi, cho biết them: "Khoản đầu tư của chung toi vao G42 la minh chung cho bối cảnh cong nghe năng đong va thịnh vượng ở UAE va khu vực rong hơn. Mối quan he hợp tac chiến lược nay được định hưong để tạo ra cơ hoi cho khach hang va đối tac của chung toi, thuc đẩy đổi moi va tăng trưởng kinh tế. Voi G42, chung toi sẽ gioi thieu những cong nghe tien tiến giup trao quyền cho cac quốc gia va thị trường thuc đẩy chương trình chuyển đổi kỹ thuật số của họ bằng cach khai thac suc mạnh của Đam may va AI." 

Sự hợp tac giữa G42 va Microsoft đã mở rong qua mot số cot mốc quan trọng trong năm qua. Điều nay bao gồm mot kế hoạch chung được cong bố vao thang 4 năm 2023 nhằm phat triển cac giải phap AI phu hợp cho khu vực cong va nganh, tận dụng he sinh thai đối tac rong lon va khả năng đam may của Microsoft. Vao thang 9 năm 2023, cac cong ty đã ký kết thỏa thuận nhằm gioi thieu cac dịch vụ đam may có chủ quyền va hợp tac nhằm khai thac tiềm năng của cac khả năng AI tien tiến tren nền tảng đam may cong cong Azure. Cuối cung, vao thang 11 năm 2023, Microsoft đã cong bố cung cấp Jais (Mo hình ngon ngữ lon tiếng Ả Rập của G42) tren dịch vụ Mo hình đam may dưoi dạng dịch vụ moi của Azure AI. 

Gioi thieu về Microsoft 
Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số cho kỷ nguyen của đam may thong minh va bien thong minh. Su menh của nó la trao quyền cho mọi người va cac tổ chuc tren hanh tinh để đạt được nhiều thanh tựu hơn.

Gioi thieu về G42
G42 la tập đoan nắm giữ cong nghe, cong ty dẫn đầu toan cầu trong viec tạo ra trí tue nhan tạo có tầm nhìn xa cho mot tương lai tốt đẹp hơn. Sinh ra ở Abu Dhabi va hoạt đong tren toan thế gioi, G42 coi AI la lực lượng mạnh mẽ, tạo ra lợi ích cho nhiều nganh cong nghiep. Từ sinh học phan tử đến kham pha khong gian va mọi thu lien quan, ngay nay G42 hien thực hóa cac khả năng theo cấp số nhan.
Để biết them thong tin, hãy truy cập www.g42.ai

Lien he truyền thong

Đối voi Microsoft 
Microsoft Media Relations, WE Communications for Microsoft, (425) 638-7777
rapidresponse@we-worldwide.com

Đối voi G42
Ulviyya Hasanzade, Giam đốc Truyền thong Doanh nghiep, G42
ulviyya.hasanzade@g42.ai

Ảnh - https://phpstack-1214942-4324827.cloudwaysapps.com/uploads/posts/2024-04/microsoft-u-t-15-t-usd-vao-g42-ca-abu-dhabi-tng-tc-phat-trin-ai-va-m-rng-toan-cu-1.jpg
Logo - https://mma.prnasia.com/media2/2388100/ G42_Logo.jpg?p=medium600


nguồn: G42 Related Stocks: NASDAQ:MSFT NEO:MSFT
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
To display this block, please, enable the history of last viewed posts in script settings on the admin panel
Khám phá & trải nghiệm