Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng phương án chống thất thu thuế bất động sản

| 1-08-2022, 17:02 | Thị trường 24h

Theo văn bản số 8558 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tình này giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng phương án chống thất thu thuế bất động sản

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản chỉ đạo về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn.


Trước đó, ngày 12/7, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản số 6454 gửi đến UBND tỉnh này đề xuất về việc thực hiện chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Cụ thể, Cục Thuế tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản hoặc có liên quan hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ và các rủi ro phát sinh nếu lập, ký kết hợp đồng và kê khai nghĩa vụ tài chính không trung thực với thực tế phát sinh.

Triển khai cho các Chi cục Thuế nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật tại bộ phận một cửa liên thông theo nguyên tắc “tiền phòng, hậu kiểm”.

Đối với hồ sơ khai thuế do nghi ngờ có dấu hiệu kê khai thấp so với giá giao dịch thực tế, Cục Thuế yêu cầu các Chi cục không trả lại hồ sơ, không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ mà thực hiện tính thuế theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Tài chính; đảm bảo thời gian theo quy định đối với các hồ sơ chuyển nhượng của người nộp thuế.

Trường hợp phát hiện rủi ro thì chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra sau theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho biết, dựa theo căn cứ và đối chiếu các quy định của pháp luật, bảng giá đất của UBND tỉnh là căn cứ tính thuế đối với trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá, hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng. Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Qua đó, Cục Thuế kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND xây dựng bảng giá đất. Trong đó, đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường đã có giá theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh ban hành thì tham mưu xây dựng bảng giá đất (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường chưa có giá tại bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành, thực hiện rà soát để tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí, đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư.

Theo thống kê, tính từ ngày 1/3 - 30/6, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các Chi cục Thuế khu vực và thị xã đã thực hiện trả lại 4.119 hồ sơ. Tổng giá trị người nộp thuế đã kê khai điều chỉnh là 3.000 tỷ đồng, số thuế truy thu tăng lên hơn 34 tỷ đồng.


Minh Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm