Đầm Sen thoát lỗ nhờ đầu tư chứng khoán

| 12-01-2022, 08:36 | Thị trường 24h

A Flourish chart

Cụ thể, công ty cho biết đã tiến hành bán số cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á (mã chứng khoán: VAB) với giá bình quân 17.882 đồng/cổ phiếu để giúp doanh nghiệp duy trì được bản cân đối tài chính có lãi trong năm ảnh hưởng nặng nề bở dịch Covid-19.

Hồi đầu đầu năm 2021, Đầm Sen sở hữu 2,12 triệu cổ phiếu của VAB, tương đương giá trị gốc 7 tỷ đồng (khoảng 3.340 đồng/cổ phiếu) và đến cuối năm giá trị còn lại chỉ còn hơn 63.000 đồng. Như vậy, giá bán bình quân cổ phiếu VAB đã gấp gần 5,4 lần so với giá gốc mà công ty mua vào.

Năm 2021, công ty đặt 2 kịch bản về doanh thu. Ở kịch bản 1, doanh thu đạt được là 157 tỷ đồng, tăng 86,5% so với năm 2020; ở kịch bản 2, doanh thu đạt được là 97 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2020. Như vậy, kết thúc năm 2021, Đầm Sen đã không hoàn thành kế hoạch doanh thu.

Tính tới cuối năm 2021, tổng tài sản của Công viên Đầm Sen giảm 24 tỷ đồng xuống còn 200 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt 178 tỷ đồng, chiếm 89% tổng tài sản của Công ty. Nợ phải trả của Đầm Sen đạt 17,7 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 400 triệu đồng so với hồi đầu năm.

Sang năm 2022, Công viên nước Đầm Sen đặt kế hoạch kế hoạch lượng khách đến đạt 600.000 khách. Ngoài ra, kế hoạch doanh thu đạt 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, DSN cũng dự kiến chia cổ tức tỉ lệ 15% trong năm nay.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm