Thanh Hóa chọn nhà thầu dự án đường hơn 1.100 tỷ đồng

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 16-11-2021, 20:20 | Thị trường 24h

Quyết định nêu rõ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Theo VNF, tổng cộng có 14 gói thầu, trong đó có 5 gói thầu sẽ được thực hiện lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cụ thể, 5 gói thầu này gồm: thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật (19,78 tỷ đồng); tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán (8,5 tỷ đồng); kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (1,67 tỷ đồng); giám sát thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (bao gồm cả giám sát lắp đặt thiết bị; 969 triệu đồng); thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (576 triệu đồng).

Đối với các gói thầu còn lại áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được UBND tỉnh phê duyệt dựa trên tình hình thực tế.

Thanh Hóa chọn nhà thầu dự án đường hơn 1.100 tỷ đồng

Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En có tổng mức đầu tư 1.181 tỷ đồng.


Cụ thể các gói thầu này gồm: thi công xây dựng công trình + bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (708 tỷ đồng); cắm cọc GPMB và mốc lộ giới (512,6 triệu đồng); thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng (100 triệu đồng); tư vấn quan trắc và giám sát môi trường (200 triệu đồng); khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ (67,5 triệu đồng); thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm xây dựng công trình; 46,7 tỷ đồng) giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ (43,2 triệu đồng); giám sát thi công xây dựng công trình (6,76 tỷ đồng); thi công rà phá bom mìn, vật nổ (1,47 tỷ đồng).

Theo Tạp chí Điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam, dự án đường Vạn Thiện đi Bến En được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư ngày 22/10/2021. Dự án có tổng mức đầu tư 1.181 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 261 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 920 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài 12km, với 4 làn xe, chiều rộng nền đường từ 27,5-33m, vận tốc thiết kế 80km. Trên tuyến sẽ có 6 cầu bắc qua kênh và khe suối không thông thuyền, gồm: cầu Khe Chậm, cầu Vạn Long, cầu Suối Lồng, cầu Khe Bò, cầu Kênh Nam, cầu Lò Vôi.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm