Tổng hợp những căn hộ Lovera Vista giá tốt nhất không nên bỏ lỡ !

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 29-07-2021, 13:49 | Thị trường 24h


Căn hộ Lovera Vista 51m2

 • Diện tích: 51m2
 • Kết cấu: 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 1.73 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Lovera Vista 52m2

 • Diện tích: 52m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 1.88 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Lovera Vista 65m2

 • Diện tích: 65m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.02 tỷ
 • Xem chi tiết căn hộ này tại đây

Căn hộ Lovera Vista 71m2

 • Diện tích: 71m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản

Căn hộ Lovera Vista 72m2

 • Diện tích: 72m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.36 tỷ

Căn hộ Lovera Vista 71m2

 • Diện tích: 71m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.4 tỷ

Căn hộ Lovera Vista 66m2

 • Diện tích: 66m2
 • Kết cấu: 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.45 tỷ

Căn hộ Lovera Vista 77m2

 • Diện tích: 77m2
 • Kết cấu: 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.6 tỷ

Căn hộ Lovera Vista 78m2

 • Diện tích: 78m2
 • Kết cấu: 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.7 tỷ

Căn hộ Lovera Vista 82m2

 • Diện tích: 82m2
 • Kết cấu: 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm
 • Tình trạng nội thất: Cơ bản
 • Giá bán: 2.72 tỷ
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm