Cập nhật thông tin chi tiết hơn 50 dự án nhà phố, biệt thự Thành phố Thủ Đức

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 15-06-2021, 13:45 | Thị trường 24h


Toàn cảnh bức tranh các dự án nhà phố, biệt thự Thành phố Thủ Đức


Giá bán các dự án nhà phố, biệt thự tại Quận 2 cũ

Giá bán các dự án nhà phố, biệt thự tại Quận 9 cũ


Giá bán các dự án nhà phố, biệt thự tại Quận Thủ Đức cũ

Danh sách nhà phố, biệt thự Thành phố Thủ Đức đang giao dịch trên Rever


Cập nhật thông tin chi tiết hơn 50 dự án nhà phố, biệt thự Thành phố Thủ Đức
 • Giá bán dự án Thủ Thiêm Lakeview: 35 - 80 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Saroma Villa: 85 - 250 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Holm Residences: 50 - 150 tỷ/căn
 • Giá bán dự án King Crown Village: 55 - 100 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Lancaster Eden: 90 - 130 tỷ/căn
 • Giá bán dự án An Phú New City : 30 - 42 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Q2 Thao Dien: 35 - 48 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Saigon Mystery Villas: 17 - 58 tỷ/căn
 • Giá bán dự án D2Eight: 20 - 30 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Palm Residence: 14 - 23 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Lakeview City: 13 - 40 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Sol Villas: 9 - 44 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Lavila Đông Sài Gòn: 10 - 24 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Citi Bella: 7 - 13 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Ventura: 9 - 12 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Vạn Phúc City: 11 - 40 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Jamona Home Resort: 11 - 19 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Lucky Dragon: 12 - 15 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Merita: 9 - 14 tỷ/căn
 • Giá bán dự án The Venica: 33 - 47 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Mega Village: 5.8 - 13 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Melosa Garden: 6.5 - 27 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Valora Kykio: 13 - 25 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Mega Ruby: 6 - 25 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Mega Residence: 7 - 25 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Louis Garden: 5.7 - 8 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Park Riverside: 7 - 21 tỷ/căn
 • Giá bán dự án The Garland: 13 - 16 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Valora Fuji: 12 - 26 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Lucasta: 16 - 55 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Villa Park: 12 - 40 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Topia Garden: 8 - 16 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Rosita Garden: 5 - 10 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Dragon Village: 5 - 8 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Palm Marina: 9 - 20 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Valencia Riverside: 4.5 - 7 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Verosa Park: 15 - 63 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Rio Vista: 8 - 15 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Riviera Cove: 28 - 45 tỷ/căn
 • Giá bán dự án River Park: 6.5 - 10 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Hoja Villa: 10 - 14 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Đông Tăng Long An Lộc: 8 - 11 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Đông Tăng Long Bason: 8 - 11 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Sim City: 5 - 10 tỷ/căn
 • Giá bán dự án The Manhattan: 14 - 20 tỷ/căn
 • Giá bán dự án Golf Park: 7 - 10 tỷ/căn
 • Giá bán dự án The 9 Stellars: Từ 125 triệu/m2


Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm