Người thuê có quyền đàm phán với chủ nhà nếu bị ảnh hưởng của dịch bệnh?

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 15-06-2021, 14:04 | Thị trường 24h

Những tranh chấp về thay đổi hợp đồng chỉ có thể thực hiện ổn thỏa trên cơ sở thiện chí của cả hai bên, nhất là người cho thuê. Việc làm này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây nhiều khó khăn cho người thuê trọ. 

Mẫu hợp đồng thuê đất, thuê đất nông nghiệp, thuê đất kinh doanh mới -  Global Vietnam Lawyers

Theo các chuyên gia pháp lý, giải quyết tranh chấp này là vấn đề khá “nhạy cảm” bởi nó phụ thuộc vào nội dung hợp đồng thuê mặt bằng và thái độ phối hợp, hợp tác giữa hai bên.

Cụ thể, trong trường hợp hợp đồng thuê mặt bằng có điều khoản xác định dịch bệnh là trường hợp bất khả kháng và quy định cách thức giải quyết quyền lợi của bên thuê trong việc trả tiền thuê thì hai bên sẽ tuân theo thỏa thuận đã xác định trong hợp đồng.

Nếu hợp đồng thuê mặt bằng không có điều khoản xác định dịch bệnh là trường hợp bất khả kháng thì bên thuê có thể thỏa thuận và vận dụng quy định của Bộ Luật dân sự 2015.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, giải quyết vấn đề này cần căn cứ vào Điều 420 Bộ Luật dân sự 2015:

Điều 420. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

1. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng;

b) Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh;

c) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác;

d) Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên;

đ) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích.

2. Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

3. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án:

a) Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định;

b) Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi.

4. Trong quá trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải quyết vụ việc, các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Căn cứ theo quy định trên có thể thấy, dịch Covid-19 đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được coi là “hoàn cảnh thay đổi cơ bản” theo nội dung Khoản 1, Điều 420 Bộ Luật dân sự 2015. Do vậy, người thuê mặt bằng có quyền yêu cầu người cho thuê đàm phán lại hợp đồng theo hướng đề nghị được giảm một phần hoặc toàn bộ tiền thuê mặt bằng trong thời gian dừng kinh doanh do dịch Covid-19. Đây cũng là cách để các bên hợp tác, chia sẻ rủi ro khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra. Trường hợp không thể thỏa thuận được, người thuê mặt bằng có quyền thực hiện theo các quy định của pháp luật như đã nêu ở trên.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm