Loạn chuyển mục đích đất lúa, Khánh Hoà thanh tra việc chấp hành Luật Đất đai

| 13-05-2021, 22:37 | Thị trường 24h

Theo văn bản của Sở Tài Nguyên và Môi trường cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại văn bản 2977/UBND-XDND ngày 13/4/2021 về vệc thực hiện “Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020”.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1895/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26/4/2021 về việc gia hạn tổng kết thực hiện “Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020”, trong đó có đề nghị: Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai thực hiện thanh tra trong các năm 2016 – 2020 nhưng chưa đủ nội dung, đối tượng đã được duyệt và yêu cầu tại quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng chính phủ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 thì trong năm 2021 tiếp tục tổ chức thanh tra bổ sung, tổ chức tổng kết và tổng hợp kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/8/2021.

Loạn chuyển mục đích đất lúa, Khánh Hoà thanh tra việc chấp hành Luật Đất đai

Đường xá xây dựng không phép đã hoàn thiện, nhưng chính quyền địa phương huyện Cam Lâm không biết.


Trong năm 2019, thị xã Ninh Hoà có hàng loạt dự án “ma” như bao gồm: Villa In Central Resort; Havavill Dốc Lết; Havavill Dốc Lết & Beach Resort; Dự án Paradise Dốc Lết; Dự án Đất Bắc Vân Phong; Siêu dự án Resort Dốc Lết. Đến nay, nhiều thửa đất tại các dự án "ma" này đã được cơ quan chức năng “hợp thức hoá sai phạm” cho chuyển mục đích sử dụng đất, cho sang tên, tách thửa. 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát tình hình quản lý, sử dụng đất các địa phương trên địa bàn tỉnh. Sau khi khảo sát, Sở đã làm việc với các sở, ban ngành: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh để tiến hành triển khai nội dung chỉ đạo của UBND tại văn bản nêu trên. 

Thứ nhất, về địa bàn thanh tra, thông nhất thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý đất trồng lúa tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố gồm: Ninh Hòa, Nha Trag, Diên Khanh, Cam Lâm, Cam Ranh.

Thứ hai, về thời kỳ thanh tra, thống nhất thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại địa bàn huyện, thị xã, thành phố được thanh tra giai đoạn từ: 2018 – 2020.

Thứ ba, về nội dung thanh tra, đại diện các sở, ban ngành tham dự cuộc họp thống nhất nội dung thanh tra theo nội dung thanh tra đính kèm văn bản số 3064/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09/6/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020.

Sở Tài nguyên và môi trường đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành hoặc ủy quyền Sở Tài Nguyên và Môi trường ban hành Quyết định thành lập Đoàn thnh tra việc  quản lý, sử dụng đất tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của pháp luật.

Một khu đất ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị một đơn vị môi giới bất động sản vẽ thành dự án ma. Ảnh: THÁI THỊNH, Báo PL TP.HCM


Đến nay, theo yêu cầu về cử thành viên tham gia Đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5144/STNMT-TTr ngày 3/11/2020 thì  UBND thị xã Ninh Hòa; UBND thành phố Nha Trang; UBND huyện Diên  Khánh và UBND huyện Cam Lâm và UBND thành phố Cam Ranh đã cử người tham gia. UBND huyện Cam Lâm và UBND thị xã Ninh Hòa đã báo cáo theo đề cương.

Trước đó, Tài chính Doanh nghiệp liên tục đăng tải nhiều bài viết liên quan đến việc phân lô bán nền tại Khánh Hoà. "Nóng" nhất trong việc phân lô bán nền ở Khánh Hòa là khu vực ven đầm Thủy Triều thuộc huyện Cam Lâm, ở vùng đất lúa các xã Diên Hòa, Diên An…(huyện Diên Khánh), khu vực ven biển thị xã Ninh Hoà.

Năm 2019, điểm nóng phân lô bán nền tràn lan nên UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn giao UBND các huyện, thị xã, TP rà soát, kiểm tra, báo cáo tình trạng tự san nền, làm đường, xây dựng công trình hạ tầng trái phép trên địa bàn; tự phân lô, chuyển nhượng nền mà không lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật. UBND tỉnh cũng giao Sở TN&MT kiểm tra, rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa tại các khu đất có tình trạng tự phân lô, chuyển nhượng nền.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, trực thuộc kiểm tra, xác minh, làm rõ nhân thân, hành vi của những người mua gom đất nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất để phân lô, chuyển quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật. Lực lượng chức năng phải kịp thời xử lý các trường hợp có dấu hiệu hình sự trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gian lận thương mại.

Bộ TN&MT thanh tra tình trạng phân lô, bán nền trái phép tại tỉnh Khánh Hòa

Ngày 9/4, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khảnh Hòa về việc công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai của địa phương. Theo đó, đợt thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiến hành trong 30 ngày nhằm làm rõ tình trạng phân lô, bán nền bát nháo Khánh Hoà.

Theo đó, đoàn công tác của Bộ TN&MT cũng đã công bố quyết định thanh tra tập trung vào công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 đến nay, quá trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở và thương mại - dịch vụ. Đặc biệt, là vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tách thửa tại ba địa phương: TP.Nha Trang, huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm. Đồng thời, đoàn cũng sẽ phát hiện tồn tại, bất cập về cơ chế chính sách để kiến nghị các bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi phù hợp với thực tế.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm