Biệt thự Angsana Residences Hồ Tràm: thiết kế mặt bằng và phối cảnh

| 20-04-2021, 11:29 | Thị trường 24h

Mặt bằng biệt thự Angsana Residences

Mặt bằng biệt thự Angsana Residences khu Beachfront

Mặt bằng biệt thự 1A

Biệt thự Angsana Residences Hồ Tràm: thiết kế mặt bằng và phối cảnh

Mặt bằng tầng trệt biệt thự 1A Angsana Residences.


Mặt bằng tầng 1 biệt thự 1A Angsana Residences.


Mặt bằng tầng mái biệt thự 1A Angsana Residences.

Mặt bằng biệt thự 1B

Mặt bằng tầng trệt biệt thự 1B Angsana Residences.


Mặt bằng tầng 1 biệt thự 1B Angsana Residences.


Mặt bằng tầng mái biệt thự 1B Angsana Residences.

Mặt bằng biệt thự Angsana Residences khu Sea Breeze

Mặt bằng biệt thự 2C

Mặt bằng tầng trệt biệt thự 2C Angsana Residences.


Mặt bằng tầng 1 biệt thự 2C Angsana Residences.


Mặt bằng tầng mái biệt thự 2C Angsana Residences.

Mặt bằng biệt thự 2D

Mặt bằng tầng trệt biệt thự 2D Angsana Residences.


Mặt bằng tầng 1 biệt thự 2D Angsana Residences.


Mặt bằng tầng mái biệt thự 2D Angsana Residences.

Mặt bằng biệt thự Angsana Residences khu Tropicana

Mặt bằng biệt thự 2A

Mặt bằng tầng trệt biệt thự 2A Angsana Residences.


Mặt bằng tầng 1 biệt thự 2A Angsana Residences.


Mặt bằng tầng mái biệt thự 2A Angsana Residences.

Mặt bằng biệt thự 2B

Mặt bằng tầng trệt biệt thự 2B Angsana Residences.


Mặt bằng tầng 1 biệt thự 2B Angsana Residences.


Mặt bằng tầng mái biệt thự 2B Angsana Residences.

Mặt bằng biệt thự Angsana Residences khu Aquamarine

Mặt bằng biệt thự 1A

Mặt bằng tầng trệt biệt thự 1A Angsana Residences.


Mặt bằng tầng 1 biệt thự 1A Angsana Residences.


Mặt bằng tầng mái biệt thự 1A Angsana Residences.

Mặt bằng biệt thự 1B

Mặt bằng tầng trệt biệt thự 1B Angsana Residences.


Mặt bằng tầng 1 biệt thự 1B Angsana Residences.


Mặt bằng tầng mái biệt thự 1B Angsana Residences.

Phối cảnh biệt thự Angsana Residences

Phối cảnh biệt thự Angsana Residences.


Phối cảnh biệt thự Angsana Residences.


Phối cảnh biệt thự Angsana Residences.


Phòng khách và phòng ăn tại biệt thự Angsana Residences.


Phòng ngủ lớn tại biệt thự Angsana Residences.


Phòng ngủ nhỏ tại biệt thự Angsana Residences.


Phòng tắm tại biệt thự Angsana Residences.


Phòng tắm tại biệt thự Angsana Residences.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm