Hà Nội và Tp.HCM dự kiến trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trong năm 2021

25-02-2021, 16:29 | Thị trường 24h |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tiến hành họp về kế hoạch phối hợp và triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, kế hoạch phối hợp triển khai thẩm định quy hoạch tỉnh dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Quốc Phương.

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương về tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, hiện có 3/3 quy hoạch quốc gia gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến hoàn thành trong năm 2021-2022.

Hà Nội và Tp.HCM dự kiến trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trong năm 2021

Dự kiến trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 vào năm 2021


Có 31/39 quy hoạch ngành quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến hoàn thành và phê duyệt trong năm 2021-2022. 08/39 quy hoạch ngành quốc gia đã thẩm định xong và đang hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến trong năm 2021. 01/39 quy hoạch ngành quốc gia chưa triển khai lập quy hoạch.

Đối với các địa phương, có 58/63 quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Có 02/63 quy hoạch tỉnh đã tổ chức thẩm định xong và đang hoàn thiện các thủ tục để trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, dự kiến trong quý I/2021. Có 03/63 quy hoạch tỉnh (gồm Tp.HCM, thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng) đang triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến trình phê duyệt trong năm 2021.

Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm hướng dẫn triển khai lập quy hoạch và tăng cường hiệu quả công tác lập quy hoạch.

Theo đó, Bộ đã có Văn bản số 373/BKHĐT-QLQH ngày 22/01/2021 hướng dẫn cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh và đang nghiên cứu soạn thảo văn bản hướng dẫn về nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng đã yêu cầu, các cục, vụ chuyên môn tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch.

Đối với Hà Nội, nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, nhằm sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với việc phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Quy hoạch thành phố Hà Nội được triển khai thực hiện theo phương pháp tích hợp, đa ngành, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ trong định hướng phát triển và liên kết giữa các ngành, lĩnh vực nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, phát huy được tối đa tiềm năng, lợi thế của ngành, lĩnh vực, các quận, huyện, thị xã nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN