Duyệt đầu tư dự án Khu công nghiệp tại thị trấn Thủ Thừa, Long An

| 6-07-2019, 09:21 | Thị trường 24h

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kế cấu hạ tầng Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Dự án có quy mô 188 ha được thực hiện với tổng nguồn vốn 1.268 tỷ đồng trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 200 tỷ đồng, vốn vay thương mại là 600 tỷ đồng, vốn huy động khác là 468 tỷ đồng sẽ do CTCP Phát triển khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC đầu tư.

Thời gian thực hiện của dự án trong 50 năm tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

Theo trình thực hiện dự án: Từ tháng 7/2019 đến 12/2020 chuẩn bị đầu tư; từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2025 xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình hạ tầng kỹ thuật; từ tháng 10/2021 cho thuê lại quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Long An tự chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm về năng lực nhà đầu tư được lựa chọn đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Đức Hậu

[i][/i]

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm