Các loại thuế, phí nào phải nộp khi bán nhà?

| 28-06-2020, 04:54 | Thị trường 24h

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, bạn phải nộp các loại thuế và phí như sau (trừ các trường hợp được miễn đóng thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật):

Lệ phí trước bạ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ, nhà, đất là một trong các đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Theo quy định tại Điều 5, 6, 7 Nghị định này, lệ phí trước bạ được tính như sau:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ (giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành)

Thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung năm 2012, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cũng là một trong các loại thu nhập chịu thuế. Có hai cách xác định thuế thu nhập cá nhân mà người chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải nộp như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = 25% giá trị lợi nhuận (giá bán – giá mua)


Giá bán: là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng;
Giá mua: Là giá mua được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng mua bán. Đối với nhà ở không có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, mua lại thì căn cứ vào hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở.
Các loại thuế, phí nào phải nộp khi bán nhà?

Các loại thuế, phí nào phải nộp khi bán nhà?

Phí thẩm định hồ sơ


Quy định: Khi mua bán chuyển nhượng sẽ phải nộp Lệ phí thẩm định là 0,15% Giá trị tài sản nhưng đối với mọi trường hợp lệ phí này phải nộp không được vượt quá 5.000.000VNĐ (Theo Thông tư 02/2014/TT-BTC và Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP);
Phương pháp tính: Để xác định Giá tính Phí Hồ sơ cũng áp dụng theo hai trường hợp trên.

Như vậy, đối với mỗi trường hợp mua bán, chuyển nhượng mà không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế thì tổng thuế, phí phải nộp/mỗi lần mua bán chuyển nhượng là: 2,65% Giá trị tài sản.

Ngoài các loại thuế, phí trên thì khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ bạn còn phải nộp một số các loại phụ phí như:


Phí cấp đổi sang phôi sổ đỏ mới: Từ 400.000VNĐ đến 600.000VNĐ;
Lệ phí địa chính: 15.000VNĐ;
Phí công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất.

Thực tế có nhiều cách để bạn vận dụng các phương pháp tính thuế do nhà nước quy định để làm giảm số thuế thực tế mình phải nộp khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất. Một phương pháp hay dùng nhất là để giá trị trong hợp đồng mua bán với giá trị thấp hơn khung giá nhà nước quy định.


Trên đây là các khoản nộp thuế, phí đối với nhà nước. Ngoài những khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên khi mua bán, chuyển nhượng hay tặng cho nhà đất sẽ phát sinh thêm chi phí công chứng hợp đồng và chi phí dịch vụ sang tên sổ đỏ, sổ hồng khi khách hàng sử dụng dịch vụ công chứng và sang tên sổ đỏ.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm