Tp.HCM: Còn hơn 200 chung cư chưa bàn giao phí bảo trì

Tp.HCM: Còn hơn 200 chung cư chưa bàn giao phí bảo trì

Thị trường 24h

Trên địa bàn Tp.HCM hiện đã có 401 nhà chung cư đã bàn giao kinh phí bảo trì và 227 chung cư chưa bàn giao kinh phí. Trong số đó, có 43 chung cư đang tranh chấp kinh phí bảo trì vì chủ đầu tư cố

Khám phá & trải nghiệm