TP.HCM: Công khai các vi phạm của chủ đầu tư về đất đai, xây dựng

TP.HCM: Công khai các vi phạm của chủ đầu tư về đất đai, xây dựng

Thị trường 24h

Đầu năm 2020, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở quy hoạch kiến trúc công khai các quyết định về xử lý sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và

Khám phá & trải nghiệm