'Nói không' với vốn ODA, ACV muốn đầu tư khai thác sân bay Long Thành bằng vốn tự có

'Nói không' với vốn ODA, ACV muốn đầu tư khai thác sân bay Long Thành bằng vốn tự có

Chính sách

Liên danh tư vấn Nhật Bản - Pháp - Việt Nam (JFV) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị đầu tư sân bay Long Thành theo phương án ...

Khám phá & trải nghiệm