TNG Holdings Vietnam hoàn thành mục tiêu kép với những kết quả ấn tượng

TNG Holdings Vietnam hoàn thành mục tiêu kép với những kết quả ấn tượng

Thị trường 24h

Đảm bảo an toàn cho con người và duy trì hiệu quả kinh doanh là mục tiêu kép được Tập đoàn TNG Holdings Vietnam quyết tâm thực hiện ngay từ những ngày đầu chớm dịch và hiện đã mang lại những kết quả

TNG Holdings Vietnam phát triển phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng

TNG Holdings Vietnam phát triển phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng

Thị trường 24h

Mô hình chuỗi khách sạn thuận ích SOJO Hotels là một dự án trọng điểm của TNG Holdings Vietnam nằm trong tổng thể chiến lược chuyển đổi số của tập đoàn nhằm mang lại những trải nghiệm khác biệt cho

Khám phá & trải nghiệm