Thủ tướng: Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ

Thủ tướng: Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ

Thị trường 24h

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ

Thủ tướng yêu cầu kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ

Thị trường 24h

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ.

Nghệ An: Chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 225 dự án

Nghệ An: Chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 225 dự án

Thị trường 24h

Các dự án treo, dự án chậm tiến độ đã và đang gây lãng phí tài nguyên, gây nợ đọng về thuế. Đặc biệt, thực trạng trên còn gây bức xúc trong dư luận và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh

Yêu cầu thu hồi dự án chậm tiến độ, khắc phục dự án treo

Yêu cầu thu hồi dự án chậm tiến độ, khắc phục dự án treo

Thị trường 24h

Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND các địa phương thực hiện rà soát quy hoạch, điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; rà soát các dự án, đôn đốc tiến độ và

Khám phá & trải nghiệm