Lập di chúc chia tài sản thừa kế

Lập di chúc chia tài sản thừa kế

Thị trường 24h

Những năm gần đây, thường xuyên xảy ra các vụ anh em, bà con dòng họ đưa nhau đến tòa vì tranh chấp tài sản thừa kế. Bộ luật Dân sự quy định khá rõ về việc để lại và chia tài sản của người đã khuất

Thế chấp nhà ở xã hội, nhà ở trong tương lai giúp khơi thông nguồn vốn

Thế chấp nhà ở xã hội, nhà ở trong tương lai giúp khơi thông nguồn vốn

Chính sách

Là một trong 9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, thế chấp có thể coi là một biện pháp giúp huy động, khơi thông được nguồn vốn, góp phần vào phát

Khám phá & trải nghiệm