TP.HCM đặt mục tiêu quy hoạch huyện Nhà Bè lên quận trước năm 2030

TP.HCM đặt mục tiêu quy hoạch huyện Nhà Bè lên quận trước năm 2030

Thị trường 24h

Huyện Nhà Bè sẽ khai thác mọi nguồn lực để trở thành quận có cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ - công nghiệp là chủ yếu của TP.HCM.

Khám phá & trải nghiệm