Phó thủ tướng ra tối hậu thư yêu cầu giải quyết bất cập tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam

Phó thủ tướng ra tối hậu thư yêu cầu giải quyết bất cập tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam

Thị trường 24h

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh An Giang khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung phản ánh, bảo đảm đúng quy định pháp luật tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Khám phá & trải nghiệm