NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cho các ngân hàng trong 2024

NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cho các ngân hàng trong 2024

Thị trường 24h

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản số 10167/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng về kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024 là 15% được giao cho các ngân hàng ngay đầu năm 2024.

Tín dụng tiêu dùng, tự sử dụng bất động sản lần đầu giảm

Tín dụng tiêu dùng, tự sử dụng bất động sản lần đầu giảm

Thị trường 24h

Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đã tăng trưởng (17,41%) nhưng dư nợ tiêu dùng, tự sử dụng bất động sản chiếm đến 65% dư nợ tín dụng bất động sản lại giảm 1,12% -

Dư nợ tín dụng bất động sản đạt 2,36 triệu tỷ đồng trong 6 tháng

Dư nợ tín dụng bất động sản đạt 2,36 triệu tỷ đồng trong 6 tháng

Thị trường 24h

Tính đến tháng 6/2022, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt trên 2,36 triệu tỷ đồng, chiếm 20,74% tổng tín dụng toàn hệ thống. Nợ xấu lĩnh vực này khoảng 36.400 tỷ đồng, tăng 5% so

Khám phá & trải nghiệm