Lâm Đồng: Xử lý tình trạng núp bóng hiến đất làm đường để phân lô, tách thửa trái phép

Lâm Đồng: Xử lý tình trạng núp bóng hiến đất làm đường để phân lô, tách thửa trái phép

Thị trường 24h

Liên quan đến những vi phạm trong việc hiến đất làm đường giao thông, tách thửa, kinh doanh bất động sản trái quy định, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đông vừa hướng dẫn các địa phương cách thức xử lý theo

Khám phá & trải nghiệm