TP.HCM cho phép 3 nhóm nhà không phép, sai phép được hợp thức hóa

TP.HCM cho phép 3 nhóm nhà không phép, sai phép được hợp thức hóa

Thị trường 24h

Với 3 nhóm nhà không phép, sai phép được hợp thức hóa này, theo sở Xây dựng TP.HCM lưu ý phải đúng quy hoạch và đảm bảo các tiêu chí đề ra. Sở Xây dựng TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn các tiêu chí

Khám phá & trải nghiệm