Thanh Hóa duyệt quy hoạch 1/500 Khu dân cư đô thị quy mô 58 ha

Thanh Hóa duyệt quy hoạch 1/500 Khu dân cư đô thị quy mô 58 ha

Chính sách

– UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại phường Hải Hòa, phường Ninh Hải và xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa chưa đồng ý đề nghị tài trợ kinh phí và lập quy hoạch của Eurowindow Holding

Thanh Hóa chưa đồng ý đề nghị tài trợ kinh phí và lập quy hoạch của Eurowindow Holding

Chính sách

– Trước đề nghị tài trợ kinh phí và khảo sát, lập quy hoạch chi tiết khu vực xã Hoằng Quang, xã Long Anh, thành phố Thanh Hóa và xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa của Công ty cổ phần Eurowindow Holding,

Thanh Hóa đang xem xét đề nghị tài trợ kinh phí và lập quy hoạch của Eurowindow Holding

Thanh Hóa đang xem xét đề nghị tài trợ kinh phí và lập quy hoạch của Eurowindow Holding

Chính sách

– Trước đề nghị tài trợ kinh phí và khảo sát, lập quy hoạch chi tiết khu vực xã Hoằng Quang, xã Long Anh, thành phố Thanh Hóa và xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa của Công ty cổ phần Eurowindow Holding,

Khám phá & trải nghiệm